Ugdytiniai visą savaitę atliko įvairiausius darbus: pasivaikščiojimo metu, iš įvairių gėlių žiedelių, lapelių, šakelių ar akmenukų, dėliojo žodį MAMA.  Iš pievoje rastų gėlyčių darė puokštę mamytei. Mokėsi eilėraščių, dainelių apie mamą, džiugino jas padėdami kasdieniniuose darbuose.

Rodyti daugiau >>>

Informuojame, kad projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0041 „Virtualios ikimokyklinio ugdymo aplinkos formavimo pilotinis modelis“ turi naują partnerį - Visagino vaikų lopšelis - darželis „Auksinis raktelis“ tapo besitobulinančia įstaiga. Dėl struktūrinių pokyčių buvęs partneris Kaišiadorių r. Pakertų lopšelis-darželis prijungtas prie Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos darželio „Vaikystės dvaras“.

Dėl vaikų lankymo ikimokyklinio ugdymo grupes vasaros laikotarpiu

Ugdytinių tėveliai, kurių vaikai vasaros laikotarpiu planuoja lankyti ikimokyklinio ugdymo grupes, prašau, pateikite prašymus ir pažymas iš darboviečių, patvirtinančias, kad tuo laikotarpiu abiems tėvams atostogos nėra suteikiamos (Švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą, darbo organizavimo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašo, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-26, įsakymas Nr. V1E-389  10.; 10.1.;  12 punktai). Pažymas su prašymais siųsti lopšelio-darželio ,,Spindulys" direktoriui el. paštu .darzelis.spindulys@kaisiadorys.lt iki gegės 25 d.

Kviečiame eksperimentuoti Smile

Šiaulių universiteto edukologijos mokslininkių komanda pristato unikalų  edukacinį projektą Lietuvoje pedagogams, vaikams ir jų tėvams – edukacinių vaizdo siužetų ciklą „STEAMuko eksperimentai“ (https://www.youtube.com/watch?v=ogLDEEsqp2c&list=PLI7_ml-hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=1) .

Metodinės priemonės „STEAMuko kelionė rudenėliu“ pagrindu sukurtuose mokomuosiuose siužetuose – chemijos, fizikos ir inžinerijos  eksperimentai su komentarais ir kūrybiškai pateikiamais moksliniais paaiškinimais.

Edukaciniai vaizdo siužetai „STEAMuko eksperimentai“ YOUTUBE kanale:

VISOS edukacinės laidos čia - https://www.youtube.com/playlist?list=PLI7_ml-hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G

Daugiau informacijos apie projektą –http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=22203:edukacin%C4%97s-laidel%C4%97s-%E2%80%9Esteamuko-eksperimentai%E2%80%9C-%E2%80%93-k%C5%ABrybinis-vaik%C5%B3-ugdymas-namuose&catid=761&Itemid=5521&lang=lt

Įdomaus laiko tyrinėjant mokslą!

Mums sekasi puikiai! Iš tiesų norime pasidžiaugti, kad labai greitai sugebėjome prisitaikyti prie nuotolinio mokymosi  iššūkio,  teikiant ugdytiniams ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.  Tiek mokytojai, tiek mokiniui pagalbos specialistai informaciją teikia el. dienyne „Mūsų darželis“, elektroniniu paštu, telefonu, uždarose facebook grupėse.  Aptarti kaip sekasi, su kokiais sunkumais ar problemomis susiduriame ir, kaip jas įveikti,  administracija ir pedagogai,  į pagalbą pasitelkę Zoom platformą, vaizdo diskusijos metu visa tai aptaria kiekvienos savaitės pabaigoje.

Rodyti daugiau >>>

Karantino metu, derinant darbą iš namų, vaikų priežiūrą ar jų nuotolinį mokymąsi ir buities rūpesčius, visiems tėvams kyla kur kas daugiau įtampos bei klausimų nei įprastai. Labai svarbu, kad  šiuo sudėtingu laikotarpiu tėvai žinotų, kad nemokamos psichologinės pagalbos gali sulaukti, paskambinę į „Tėvų liniją" www.tevulinija.lt

Tėvelių žiniai dėl mokesčio už lopšelį-darželį karantino laikotarpiu.

Informuojame, jog mokestis už lopšelį-darželį karantino metu nebus mokamas.

Šiuo metu pagal galiojančius dokumentus (Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. V17-419 „Dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir atlyginimo už vaiko išlaikymą Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ II skyriaus 7 punktas (atlyginimą vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ugdymo reikmėms tenkinti, edukacinėms erdvėms įrengti ir atnaujinti bei aplinkai išlaikyti moka visi tėvai (globėjai) už kiekvieną mėnesį, nepriklausomai nuo to, kiek dienų vaikas lankė, išskyrus vaikus, kuriems Savivaldybės  administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas. Laikino įstaigos uždarymo vasaros laikotarpiui ar remonto darbams metu atlyginimas ugdymo reikmėms tenkinti, edukacinėms erdvėms įrengti ir atnaujinti bei aplinkai išlaikyti nemokamas). Šis punktas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu bus pakeistas.

Pagarbiai,
Direktorė N.Raudeliūnienė

Karantino laikotarpiu visa informacija teikiama nuotoliniu būdu. Elektroniniu paštu darzelis.spindulys@kaisiadorys.lt, telefonais:

direktorė 861419245, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  861628491, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams 868614820

Noras būti laisvais savo šalies piliečiais, nevaržomai kalbėti gimtąja kalba – vienas iš pagrindinių gyvenimo siekių. Nueitas nepriklausomybės kelias labai svarbus. Tai istorija, kupina meilės Lietuvai, vienybės, ryžtingumo, vardan bendro tikslo – laisvės, skatinanti didžiuotis savo šalimi, ne tik turinti didelių užmojų bei norų, bet ir nuveikusi didelius darbus.

Rodyti daugiau >>>

Nors šalčio ir nebuvo, o žiema atrodė tik kalendorinė, vasario 25 d. lopšelyje-darželyje "Spindulys" visi šoko ir dainavo - šventė Užgavėnes. Mūsų darželyje žiemos palydos tapę tradicija, tačiau kasmet vis kitokios. Šiemet po ilgo miego pabudusi meška buvo šventės šeimininkė ir su savimi atsivedė visą svitą - raganą ant šluotos, daktarę, čigonę, ožį, gervę, arklį, Lašininį su Kanapiniu.

Rodyti daugiau >>>

Draugai, kas jie? Gal mažas spindulėlis  vaikystėje, gal mažos širdutės, kurios palaiko, gal tai kažkas brangiausio, ko negali būti šiame gyvenime. Draugai tai tie žmonės, su kuriais beprotiškai malonu būti kartu. Vasario 20 d. mūsų „Spindulio“ lopšelio-darželio „Žuvyčių“ grupės vaikai vyko į Kaišiadorių mieste esantį dar vieną tokį pat didelį,  kaip ir mūsų,  „Žvaigždutės“ lopšelį-darželį.

Rodyti daugiau >>>

Vasario 16- oji – išskirtinė data valstybės istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius. Ši diena – mūsų vienybės, valstybingumo atkūrimo ir išsaugojimo simbolis, neatsiejamas nuo pagarbos savo tautos istorijai. Meilė, pagarba Tėvynei, Lietuvai, nuo  mažens ugdoma  mūsų darželyje. Paminėti šią svarbią dieną, nešini ir mojuodami vėliavėlėmis, ugdytiniai susirinko į salę.

Rodyti daugiau >>>

Vasario 11 d. lopšelio-darželio ,,Spindulys‘‘, ,,Kiškučių‘‘ ir ,,Žuvyčių‘‘ grupių vaikai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto ,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2020‘‘ I etape, kuris vyko Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje. Šį renginį  organizavo Lietuvos tautinis olimpinis  komitetas (LTOK) ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno  kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA).

Rodyti daugiau >>>

Įrodyta, kad sveiki mitybos įpročiai susiformuoja jau vaikystėje, todėl ypatingai svarbu juos diegti ir formuoti ankstyvame amžiuje. Todėl kiekvienos visuomenės svarbiausias uždavinys yra užtikrinti gerą vaikų sveikatą ir sveiką bei kokybišką gyvenimą.

 

Rodyti daugiau >>>

Lopšelio-darželio ,,Spindulys‘‘ grupių ,,Žuvytės‘‘ ir ,,Ančiukai‘‘ ugdytiniai sausio 22-24 d. pasinėrė į eksperimentų pasaulį.

Saugiai ir smagiai vaikai eksperimentavo saviraiškos kambaryje, išbandydami  ebru  piešimo techniką, su tėčio skutimosi  putomis. Eksperimentuodami sužinojo, kad sodai susimaišius su actu, gaunasi dujos ir jos pripučia balioną.

Rodyti daugiau >>>

DIDĖJA MOKESTIS UŽ DARŽELĮ

Nuo 2020 m. sausio 1 d. minimali mėnesio alga (MMA) Lietuvoje kyla iki 607 Eur (neatskaičius mokesčių). Kadangi mėnesinio atlyginimo dydis ugdymo reikmėms tenkinti sudaro 2,5 proc. MMA, todėl nuo 2020 m. sausio 1 d. mokestis ugdymo aplinkai gerinti pakilo iki 15,18 Eur

Sausio 13-osios rytą darželio kiemas atrodė kiek kitaip, nei įprastais rytais – languose liepsnojo žvakutės.  kurios  simbolizavo 1991 metų įvykius ir  žmones, kurie be ginklų, o tik dainomis ir meile Tėvynei stojo prieš ginkluotą techniką ginti svarbiausių Nepriklausomos Lietuvos objektų.

 

Rodyti daugiau >>>

Artėjant Kalėdoms, gruodžio 11 d.,  "Saulyčių" grupės vaikai, tėveliai, seneliai, sesės, broliai ir mokytojos susirinkome į adventinį vakarojimą "Pabūkime kartu..." Vakarojimo metu gaminome žaisliukus eglutei, dainavome, žaidėme žaidimus, deklamavome eilėraščius, sekėme pasakas, puošėme eglutę, vaišinomės. Kartu praleistas vakaras visus suartino, džiaugėmės buvimu kartu, bendravimu.

Rodyti daugiau >>>

Mūsų įstaigoje svečiavosi Kaišiadorių rajono ikimokyklinio ugdymo direktoriaus pavaduotojos ugdymui, lankėsi grupėse, stebėjo veiklas ir aptarė stipriąsias bei silpnąsias puses vaiko įsivertinimo klausimais. Spindulio darželio mokytojos pabrėžė, kad įsivertinimas yra labai svarbus tiek vaikui, tiek pedagogui.

 

Rodyti daugiau >>>

Adventas – rimties ir susikaupimo, o kartu ir džiugaus laukimo metas. Tai metas, kai sielą užlieja gerumas ir norisi juo dalintis drauge su kitais. Juk sakoma, kad gerumo niekada nebūna per daug.

 

Rodyti daugiau >>>

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“
Projektas „Virtualios ikimokyklinio ugdymo aplinkos formavimo pilotinis modelis“
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2019 m. lapkričio mėn. – 2021 m. lapkričio mėn.

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla – darželis „Vaikystės dvaras“ kartu su partneriais: Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“,  Kaišiadorių r. Gudienos mokykla – darželis „Rugelis“,  Kaišiadorių r. lopšelis – darželis „Spindulys“,  Kaišiadorių r. Pakertų lopšelis – darželis, Kaišiadorių r. Žaslių lopšelis – darželis „Žaliasis klevelis“ vykdo projektą iš ES socialinio fondo lėšų.

Mokyklos susijungė į bendrą grupę siejamos bendro tikslo – sukurti inovatyvų virtualaus ikimokyklinio ugdymo aplinkos formavimo modelį kuris pagerins ikimokyklinio ugdymo kokybę Kaišiadorių r. Šis modelis bus paremtas švietimo filosofija STEAM, kuri skatina mokymo procesą organizuoti taip, kad būtų panašus į realų gyvenimą ir orientuotas į šiuo metu paklausias sferas: mokslą, technologijas, inžineriją, matematiką. Kuriamas inovatyvus modelis padarys ugdymo procesą inovatyvesnį , skatinantį iniciatyvas bei talentų ugdymą. Planuojami užsiėmimai, renginiai, mokymai, programos ir kitos veiklos projekte bus netradicinės, įtraukiančios visą mokyklų bendruomenę ir skatinančios tobulėti tiek vaikus, tiek pedagogus.

Kokios Kalėdos be kalėdinių meduoliukų? Gruodžio 5-osios rytą ,,Žuvyčių“ grupės vaikai, kaip didelė darni šeima, vyko į Rumšiškių liaudies buities muziejų kepti kalėdinių meduolių. Dalyvavome edukacinėje programoje „Šventinių meduolių kepimas ir puošyba“.

 

Rodyti daugiau >>>

Gruodžio 4 d. ,,Ančiukų” grupėje šurmulio ir nuostabos nestigo. Vaikai dabinosi piemenėlių rūbais. Kartu su meninio ugdymo mokytoja Jurga Jašauskiene susirinkome į adventinį rytmetį ,,Dek žiburėli”. Džiaugiamės, kad galėjome pabūti drauge, pajusti advento ramybę ir artėjančių šv. Kalėdų dvasią.

 

Rodyti daugiau >>>

„Duona ne per vėją atėjo – kažkas arė, kažkas sėjo, kažkas pjovė ir kluonan dėjo“, ,,Kas nedirba, mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia“ – tai patarlės, kurias nuolat kartojo mūsų senoliai ir proseneliai. Jie puikiai žinojo, kokia brangi ir šventa yra duona, nes ją pelnė sunkiai ir vargingai, todėl duoną labai brangino. Duoną visi valgome kasdien, tačiau retai kada pagalvojame, kaip ir kokį kelią ji nueina, kol pasiekia mūsų stalą.

 

Rodyti daugiau >>>

Darželio bendruomenę vėl džiugino spalvų savaitė. Vienas iš renginio tikslų - susieti spalvas su žmonėmis. Žmonės, kaip spalvos, visi skirtingi ir įdomūs.

Visą savaitę darželis buvo  spalvingas lyg žydinti vasara. Pirmadienis buvo geltonas, antradienis – raudonas, trečiadienis – žalias, ketvirtadienis – mėlynas, o penktadienis – baltas.

Rodyti daugiau >>>

Jei vaikų paklaustume iš kur atsiranda duona, visi atsakytų, kad ją nusiperkame parduotuvėje. Vaikams sunku suvokti, kokį vis dėlto ilgą kelią duonelė turi nueiti, kol patenka ant mūsų stalo. Seniau ne taip paprasta buvo duonelę nusipirkti. Reikėjo daug darbų padirbti, kad duona ant stalo atkeliautų. O ir tuos darbus atlikus, ne visada duonos ilgam užtekdavo. Norėdamos išmokyti  vaikus gerbti duoną, supažindinome su duonos keliu nuo lauko iki stalo. Mokėmės eilėraščių, dainelių, mįslių.

 

 


Rodyti daugiau >>>

,,Ech, koks nykus metų laikas“, - dažnai sakoma apie rudenį . Tačiau tiesa yra tokia,  kad ir rudenį gali būti linksma. 2019 m. lapkričio 13 d. darželyje lopšelyje ,,Spindulys‘‘ vyko nuotaikinga ,,Ančiukų‘‘ grupės vaikų programėlė ,,Rudenėlio dovanos“. Salėje skambėjo ne tik vaikų juokas, dainelės, eilėraščiai apie daržoves ir vaisius, bet ir visų laukė saldus siurprizas.

Rodyti daugiau >>>

Kaišiadorių rajono savivaldybė kartu su Kaišiadorių lopšeliu-darželiu „Spindulys“ baigė įgyvendinti projektą „Ugdymo prieinamumo didinimas Kaišiadorių lopšelyje-darželyje „Spindulys“.

 

Rodyti daugiau >>>

Ruduo – gražiausias metų laikas.
Juk medžiai pakeičia spalvas.
Raudona, žalia ir geltona
Ir vakarais jau atslenka tamsa.

Rodyti daugiau >>>

Saulėtą rugsėjo 13-osios rytmetį "Spindulio" darželyje svečiavosi piratų kapitonas Flintas. Dovanų mums atvežė nuotaikingą muzikinę programą ir žurnaliukų. Drauge su Flintu vaikai keliavo po pasaulį, mankštinosi, važiavo linksmuoju traukinuku, šoko ir dainavo! Koncertas paliko nepamirštamų įspūdžių, o kapitonas žadėjo atvažiuoti į mūsų darželį ir vėl.

Rodyti daugiau >>>

Rugsėjo 4-osios rytą šurmulys ir pakili nuotaika lopšelyje-darželyje. Linksmai nusiteikę vaikučiai, su plačiomis šypsenomis veiduose mažųjų tėveliai, gausus būrys svečių ir darbuotojų sugužėjo į darželio kiemą pasitikti RUGSĖJĮ. Visi džiaugėsi atnaujintomis vidaus ir lauko erdvėmis, svečių palinkėjimais, dovanomis, kartu šėlome su pop muzikos grupe „Trys draugai“.

Rodyti daugiau >>>

DĖL MOKINIO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMO

Kviečiame susipažinti su LR Sveikatos apsaugos ministerijos raštu “Dėl mokinio sveikatos pažymėjimo”.

GRUPIŲ DARBAS NUO RUGPJŪČIO 1 DIENOS

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. veikia keturios grupės:

„Girinukų“ – kurią lanko „Drugelių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikai (I korpusas, II aukštas, įėjimas iš kiemo pusės). Grupės darbo laikas: 7.30-18.00 val.

„Ančiukų“ – kurią lanko „Ančiukų“,  „Kiškučių“, „Žvirbliukų“ ir „Girinukų“ grupių vaikai (I korpusas, II aukštas, įėjimas iš kiemo pusės). Grupės darbo laikas: 7.30-18.00 val.

„Žuvyčių“ – kurią lanko „Saulyčių“  ir „Žuvyčių“ grupių vaikai (I korpusas, II aukštas, įėjimas iš kiemo pusės). Grupės darbo laikas: 7.30-18.00 val.

„Bitučių“ – kurią lanko „Voveriukų“, „Boružėlių“  ir „Bitučių“ grupių vaikai (I korpusas, II aukštas, įėjimas iš kiemo pusės). Grupės darbo laikas: 7.00-19.00 val.

Primename, kad mokestis už rugpjūčio mėnesį (ir skolos už birželį, jei tokios yra) turi būti sumokėtos iki rugpjūčio 1 d. arba iki vaiko atėjimo į lopšelį-darželį dienos. Sveikatos pažymos (jei jų galiojimas jau pasibaigęs, nes jos galioja vienerius metus) pristatomos pirmą atėjimo į lopšelį-darželį dieną.

Administracija

INFORMACIJA BŪSIMIEMS LOPŠELIO-DARŽELIO „SPINDULYS“  UGDYTINIAMS

Dėl naujai priimtų vaikų lankymo ir visos būtinos informacijos prašome kreiptis nuo 2019 m. rugpjūčio 19 d.

Dokumentai, kuriuos reikia atsinešti ateinant į lopšelį-darželį:

  1. Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)
  2. Vaiko gimimo liudijimo kopija.
  3. Kitas pažymas įrodančias galimas mokesčio lengvatas.

Priėmimas:

Pirmadienį - ketvirtadienį 9.00–15.00 val.
Penktadienį  9.00-12.00 val.
Pietūs 12.00-12.30 val.

Pasiteiravimui: 8 346 20235; 8 346 20234; 8 614 19245. darzelis.spindulys@kaisiadorys.lt

Kaišiadorių rajono savivaldybė kartu su Kaišiadorių lopšeliu-darželiu „Spindulys“ įgyvendina projektą „Ugdymo prieinamumo didinimas Kaišiadorių lopšelyje-darželyje „Spindulys“. 2018 m. kovo 29 d. su VĮ Centrine projektų valdymo agentūra pasirašyta projekto finansavimo sutartis Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0006/SUT-77. Lopšeliui-darželiui modernizuoti skirta 235 976,16 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto bei 96 685,22 Eur prie projekto įgyvendinimo prisideda Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Daugiau informacijos rasite čia.

Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys“
Maironio g. 45, Kaišiadorys
Tel. 8-656 37 761; 8-636 73 476
El. p. kaisiadorys.spindulys@gmail.com
Įmonės kodas: 190502719