ATRANKA IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO (AUKLĖTOJO) PAREIGOMS UŽIMTI

Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo pedagogo (auklėtojo) pareigoms užimti.

Darbo krūvis: 1 etatas (7. 12 val. per dieną, 36 val. per savaitę).

Darbo užmokestis priklauso nuo turimo išsilavinimo, pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 . rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pretendentai į ikimokyklinio ugdymo pedagogo (auklėtojo) pareigybę privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  5. Gyvenimo aprašymą.

Pirmenybė teikiama baigusiems ikimokyklinio ugdymo pedagogikos studijų programą.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Prašymai dalyvauti atrankoje ir reikalingų dokumentų kopijos pateikiami iki 2018 m. rugpjūčio 20 d. darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 15. 00 val. (pietūs: 12.00 – 12.30 val.).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną, jie sutikrinami ir grąžinami pretendentui.

Dokumentai pateikiami adresu:

Maironio g. 45, Kaišiadorys, LT-56156, Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys“, el. p. darzelis.spindulys@kaisiadorys.lt arba registruotu  laišku.

Atrankos būdas:

Pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Telefonai pasiteirauti: 8 346 20234, 8 346 20235.

Direktorė  Natalija Raudeliūnienė