Pasidalinimas gerąja patirtimi su Alytaus raj. pedagogais

Gegužės 5 d. mūsų darželyje lankėsi švietimo pagalbos specialistai, pradinių klasių mokytojai, ikimokyklinio ugdymo pedagogai iš Alytaus rajono. Tai kvalifikacijos tobulinimo programos „Kalbos ir žodyno turtinimas integruotų veiklų metu“ įgyvendinimo dalis, kurios metu Alytaus rajono pedagogai sėmėsi patirties, lankydamiesi Kaišiadorių raj. ugdymo įstaigose.  Mūsų lopšelyje – darželyje pedagogai susipažino su projektine veikla. Svečiams pristatėme grupėse ir viso darželio mastu vykdomus projektus, parengdami projektų parodą bei gyvai supažindindami su kalbos sutrikimų prevencijos ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus grupėje vykdytu projektu „Kelias nuo garso prie žodžio“, kurį pristatė vyresnioji auklėtoja Dalė Pavilionienė ir su priešmokyklinio ugdymo grupėje vykdytu integruotų veiklų projektu „Auginu gerumo medį“, kurį pristatė priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Aldona Kaminskienė.

Svečiai taip pat domėjosi mūsų darželio edukacinių aplinkų kūrimo ir tobulinimo patirtimi, lankėsi grupėse, apžiūrėjo lauko aplinkas.

Džiaugiamės, kad sulaukėme ne tik didelio susidomėjimo, bet ir pagyrimų bei nuostabos. Juk dirbdami ir kurdami kasdienybėje dažnai net nepastebime savo turtingos aplinkos ir nuveiktų darbų reikšmės, todėl „šviežia“ svečių akis padėjo ir mums pasidžiaugti tuo, ką turime.

Viešnagės metu kilo tolimesnio bendradarbiavimo, bendrų ugdomosios ir kvalifikacijos tobulinimo projektų idėjų, kurias, manome, įgyvendinsime ateityje.

Logopedė metodininkė Birutė Tadarauskienė