Vasaros spalvų karalystėje

Gegužė – šeimos mėnuo. Ypač gražiai Motinos, Tėvo, Šeimos dienos minimos vaikų. Tai jie, vaikai, yra ta šeimos dalis, kuri neišduoda, neteisia ir nesvarsto. Vaikai – ta šeimos dalis, kuri tiki savo šeima lyg tvirtove. Jie negalvoja, kur ir kaip būtų geriau – kartu ar atskirai, mieste ar kaime. Jiems Šeima – tai lyg oras ir vanduo – savaime suprantamas ir nesvarstytinas klausimas.

Gegužės 18 d. ir mūsų darželio vaikai ir pedagogės padovanojo mamytėms, tėveliams, seneliams, tetoms, dėdėms N. Lapinskienės muzikinę pasaką ,,Vasaros spalvų karalystėje“. Gražu ir gera buvo žiūrėti į pasipuošusius vaikučius ir auklėtojas Kaišiadorių kultūros scenoje. Kiekviena grupė turėjo savo spalvą, atrodė lyg gėlės išsibarstę po visą sceną šoko, dainavo, lingavo. Šį vakarą pražydo pačios nuostabiausios gėlės šeimai.

Kaišiadorių lopšelio – darželio ,,Spindulys“
meninio ugdymo mokytoja Jurgita Jašauskienė