Adventinė popietė

Baltas,  baltas sniego takas per laukus-
Žvaigždės mirga, žvaigždės sako:
- Bus jauku,
Jei Advento skleis ramybę šiluma,
Jei malda paglostys sielą kaip mama,
Jeigu geros draugo rankos šildys mus,
Jeigu gėrio sėklą nešim į  namus,
Jei atjausim kito skausmą, gerumu,
Jei Advento laiką leisim laukimu -
Kad užgimtų kūdikėlis širdyje,
Kaip gerumo kibirkštėlė danguje.

(A.  Vyšniauskienė)

Nenumaldoma laiko tėkmė veja mus į priekį – vėl priartėjome prie didžiųjų metų švenčių. Advento laikotarpis pilnas laukimo, kviečiantis į rimtį ir susikaupimą. Ta proga, jau trečius metus, rimties ir susikaupimo laikotarpį pradedame popiete su socialiniais partneriais ,,Atsibudęs tyloje Advento, Tu atgimk Jo nuostabioj giesmėj”  (J. Marcinkevičius). Kaišiadorių lopšelio-darželio ,,Spindulys“ priešmokyklinės ugdymo grupės ,,Girinukas“ ugdytiniai (pedagogė A. Kaminskienė ir meninio ugdymo mokytoja J. Jašauskienė) su Palomenės pagrindinės mokyklos mišrios grupės ugdytiniais (pedagogė V. Balnienė ir meninio ugdymo pedagogė R. Zaksienė) gruodžio 8 d. žaidė Adventinius ratelius, dainavo dainas, kalbėjo apie Adventinius papročius ir tradicijas. Džiaugiamės bendradarbiavimu su Palomenės pagrindinės mokyklos ugdytiniais.

Kaišiadorių lopšelio-darželio ,,Spindulys“
meninio ugdymo mokytoja Jurgita Jašauskienė