Saulė šypsosi pro langą
Spinduliais  parėmus dangų,
Klega paukščiai, gėlės kvepia
Velykėlėm  ruošia taką.

Velykėlių  sulaukė kaimynai: „Girinukų” ir „Drugelių” grupių vaikučiai. Visi suėję būrin dalinomės įspūdžiais, kaip namuose šventė Velykas.

Kalbėjomės su vaikais  kodėl reikia marginti kiaušinius, ką jie simbolizuoja, kaip margučius margino jų  močiutės, promočiutės. Žiūrėjome skaidres apie Velykų tradicijas, kiaušinių marginimo raštus, filmuką apie geltonsnapio viščiuko atsiradimą.

Vėliau, kaip tikrose dirbtuvėse, stalas pasipuošė kiaušiniais ir indeliais su įvairių spalvų dažais. Grupė pakvipo vašku, svogūnų lukštais. Vaikai galėjo ne tik pamatyti, bet ir išbandyti savo jėgas. Susėdę prie stalų  kruopščiai puošė savo atsineštą kiaušinį. Vieni taškavo vašku, kiti dėjo į svogūnų lukštus, dar kit,i įsukę kiaušinuką į servetėlę, pipete lašino įvairius dažus. Visi stengėsi sukurti kuo gražesnį margutį. Po atliktų darbų buvo kuo džiaugtis ir grožėtis. Tikime, kad neįgudusių pirštelių sukurti darbai nors truputėlį pažadins vaikų domėjimąsi Velykų tradicijomis.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė A. Kaminskienė

Vyresnioji auklėtoja I. Druskienė