Gegužės 10 dieną  pradėjome  labai aktyviai ir sportiškai. Visi susirinkom nešami kamuoliais darželio kieme. Grojant linksmai muzikai sportavome, žaidėme, šokome. Buvo tiesiog puikus ketvirtadienio rytmetys.