Mylėkim Lietuvą, kurią širdy nešiojam,
Kiekvienas savo, ją savaip pažintą,
Kaip dainą motinos, kurią dainuojam,
Kaip šviesią meilę, laiko neištrintą.

Viso pasaulio lietuviai su pasididžiavimu švenčia savo šalies nepriklausomybės atkūrimo 100-ąsias metines. Meilė Lietuvai prasideda nuo mamos lopšinės, tvirto tėčio delno, namų slenksčio. Lietuvos gimtadieniui, neišskiriant ir pačių mažiausiųjų, ruošėsi ir mūsų darželio bendruomenė: puošė aplinką, rengė piešinių ir darbelių parodas, gamino tautinę atributiką. Šventės dieną  vaikai rinkosi į papuoštą salę. Renginys prasidėjo Lietuvos Tautine giesme. Visus dalyvavusius nustebino pedagogės, dovanojusios spektakliuką „Gedimino sapnas“.

Daug gražių jausmų išlieta, deklamuojant poetų eiles, dainuojant dainas apie Lietuvą.

Vėliau visi drauge salės viduryje statėme Gedimino pilį, kuriai iškilmingumo suteikė Lietuvos trispalvė. Mažom rankelėm apjuosę pilį, jautėmės širdimi apkabinę visą Lietuvą.

Lai neblėsta vaikų meilė savo kraštui, kuriame jie gali augti laisvi ir nepriklausomi.

Auklėtojos metodininkės: Dalia Ruzgienė
Lina Jakštienė