PEDAGOGAI

Eil.

Nr.

PEDAGOGO VARDAS,

PAVARDĖ

IŠSILAVINIMAS

KVALIFIKACINĖ

KATEGORIJA

PAREIGOS

GRUPĖ, KURIOJE PEDAGOGAS DIRBA

1.

Natalija Raudeliūnienė

Aukštasis VPI (istorija), Edukologijos magistras

II vadybinė kategorija. Vyr. mokytojas

Direktorė

 

2.

Sigita Lapkauskienė

Aukštasis. ŠU (pradinis su ikimokykliniu ugdymu) Edukologijos magistras

III vadybinė kategorija

Direktorės pavaduotoja ugdymui

 

3.

Jurgita Jašauskienė

Aukštasis. LMA (bendrosios muzikos didaktika), VPU Edukologijos magistras

Muzikos mokytoja-metodininkė

Meninio ugdymo mokytoja

 

4.

Birutė Tadarauskienė

Aukštasis ŠPI (defektologija)

Logopedo-metodininko

Logopedė

 

5.

Loreta Čėsnienė

Aukštasis. ŠPI. Defektologijos (oligofrenopedagogikos)

VU psichologija

Vyresnioji specialioji pedagogė

Specialioji pedagogė

 

6.

Dalė Pavilionienė

Aukštesnysis. Marijampolės O. Sukackienės pedagoginė mokykla (auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose)

Vyr. auklėtoja

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

"Žvirbliukų" grupė

7.

Inga Sadonienė

Aukštasis Vilniaus pedagoginis universitetas. Filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.

Vyr. auklėtoja

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

"Drugelių"  grupė

8.

Lina Jakštienė

Aukštesnysis. Vilniaus  pedagoginė mokykla (auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose)

Auklėtoja -  metodininkė

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

„Žuvyčių" grupė

9.

Rasa Čėsnienė

Aukštasis. ŠU Tęstinių studijų institutas (Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas)

Vyr. auklėtoja

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

„Ančiukų" grupė

10.

Laima Bušeikaitė

Vilniaus pedagoginė mokykla. Auklėjimo ikimokyklinėse įstaigose kursas.

Vyresniojo mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

„Žuvyčių", "Ančiukų" grupės

11.

Daiva Keturkienė

Aukštesnysis. Vilniaus pedagoginė mokykla (auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose)

Vyr. auklėtoja

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

"Kiškučių" grupė

12.

Rita Jacevičienė

Mokosi. Kauno kolegija

 

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

„Voveriukų", "Drugelių"  grupės

13.

Danutė Liekienė

Aukštesnysis. Marijampolės O. Sukackienės pedagoginė mokykla (ikimokyklinis auklėjimas)

Vyr. auklėtoja

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

„Saulyčių" grupė

14.

Dalia Ruzgienė

Aukštasis. ŠPI (ikimokyklinė pedagogika ir psichologija)

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo-metodininko

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

„Bitučių" grupė

15. Kristina Zujūtė Aukštasis. Vilniaus universitetas. Mokosi auklėtoja Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą "Žvirbliukų" , "Boružėlių" grupės

16.

Vida Matačiūnienė

Aukštesnysis. Marijampolės O. Sukackienės pedagoginė mokykla (ikimokyklinis auklėjimas)

Vyr. auklėtoja

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

„Voveriukų" grupė

17.

Roma Gerčienė

Aukštesnysis. Marijampolės O.Sukackienės pedagoginė mokykla ( auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose)

Vyr. auklėtoja

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

„Bitučių", „Kiškučių" grupės

18.

Aldona Kaminskienė

Aukštasis. VPI (ikimokyklinė pedagogika ir psichologija)

Auklėtoja-metodininkė

Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

„Girinukų" grupė

19.

Nijolė Stakeliūnaitė

Aukštesnysis. Vilniaus        pedagoginė mokykla (auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose)

Vyr. auklėtoja

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

„Girinukų" grupė

20.

Jūratė Tomkienė

Aukštasis.   VPU (ikimokyklinio ugdymo pedagogas)

Auklėtojo-metodininko

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

„Pelėdžiukų", "Saulyčių" grupės

21.

Lionė Ciesiūnienė

Aukštesnysis. Vilniaus     pedagoginė mokykla (ikimokyklinis auklėjimas)

Vyr. auklėtoja

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

„Boružėlių" grupė

22. Rita Tatol Aukštasis neuniversitetinis. Kauno kolegija. Edukologijos profesinio bakaluauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija Auklėtoja Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą "Pelėdžiukų" grupė
23. Rita Bankauskienė Aukštesnysis. Vilniaus pedagoginė mokykla (auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose) Auklėtoja Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą