PEDAGOGAI

Eil.

Nr.

PEDAGOGO VARDAS,

PAVARDĖ

IŠSILAVINIMAS

KVALIFIKACINĖ

KATEGORIJA

PAREIGOS

GRUPĖ, KURIOJE PEDAGOGAS DIRBA

1.

Natalija Raudeliūnienė

Aukštasis VPI (istorija),

Edukologijos magistras

II vadybinė kategorija

Vyr. mokytojas

Direktorė

 

2.

Sigita Lapkauskienė

Aukštasis ŠU (pradinis su ikimokykliniu ugdymu)

Edukologijos magistras

III vadybinė kategorija

Direktorės pavaduotoja ugdymui

 

3.

Jurgita Jašauskienė

Aukštasis LMA (bendrosios muzikos didaktika),

VPU

Edukologijos magistras

Muzikos mokytoja-metodininkė

Meninio ugd. mokytoja

 

4.

Birutė Tadarauskienė

Aukštasis ŠPI (defektologija)

Logopedo-metodininko

Logopedė

 

5.

Irena Druskienė

Aukštasis ŠU Tęstinių studijų institutas (Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas)

Vyr. auklėtoja

Auklėtoja

„Kiškučių“ grupė

6.

Dalė Pavilionienė

Aukštesnysis Marijampolės

O. Sukackienės pedagoginė mokykla (auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose)

Vyr. auklėtoja

Auklėtoja

„Saulyčių“ grupė

7.

Janė Mikulienė

Aukštesnysis Marijampolės

O. Sukackienės pedagoginė mokykla (ikimokyklinis auklėjimas)

Vyr. auklėtoja

Auklėtoja

„Kiškučių“ , „Saulyčių“ grupė

8.

Lina Jakštienė

Aukštesnysis Vilniaus                           pedagoginė mokykla (auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose)

Vyr. auklėtoja

Auklėtoja

„Žuvyčių“ grupė

9.

Rasa Čėsnienė

Aukštasis ŠU Tęstinių studijų institutas (Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas)

Vyr. auklėtoja

Auklėtoja

„Ančiukų“ grupė

10.

Lina Smažinienė

Aukštesnysis Vilniaus             pedagoginė mokykla (auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose)

Vyr. auklėtoja

Auklėtoja

„Žuvyčių“grupė

11.

Daiva Keturkienė

Aukštesnysis Vilniaus pedagoginė mokykla (auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose)

Vyr. auklėtoja

Auklėtoja

„Boružėlių“ grupė

12.

Birutė Petkevičienė

Aukštesnysis Marijampolės

O. Sukackienės pedagoginė mokykla (ikimokyklinis auklėjimas)

Vyr. auklėtoja

Auklėtoja

„Linksmųjų ožiukų“ grupė

13.

Danutė Liekienė

Aukštesnysis Marijampolės

O. Sukackienės pedagoginė mokykla

(ikimokyklinis auklėjimas)

Vyr. auklėtoja

Auklėtoja

„Boružėlių“, „Linksmųjų ožiukų“ grupė

14.

Dalia Ruzgienė

Aukštasis ŠPI (ikimokyklinė pedagogika ir psichologija)

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo-metodininko

Auklėtoja

„Bitučių“ grupė

15.

Rasa Gerbutavičienė

Aukštesnysis Vilniaus pedagoginė mokykla (auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose)

Vyr. auklėtoja

Auklėtoja

„Bitučių“ grupė

16.

Vida Matačiūnienė

Aukštesnysis Marijampolės

O. Sukackienės pedagoginė mokykla

(ikimokyklinis auklėjimas)

Vyr. auklėtoja

Auklėtoja

„Žvirbliukų“ grupė

17.

Genė Žičiuvienė

Aukštesnysis Vilniaus pedagoginė mokykla (ikimokyklinis auklėjimas)

Vyr. auklėtoja

Auklėtoja

„Drugelių“ grupė

18.

Roma Gerčienė

Aukštesnysis Marijampolės O.Sukackienės pedagoginė mokykla ( auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose)

Vyr. auklėtoja

Auklėtoja

„Žvirbliukų“, „Drugelių“ gr.

19.

Aldona Kaminskienė

Aukštasis VPI (ikimokyklinė pedagogika ir psichologija)

Auklėtoja-metodininkė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

„Girinukų“ grupė

20.

Nijolė Stakeliūnaitė

Aukštesnysis Vilniaus        pedagoginė mokykla (auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose)

Vyr. auklėtoja

Auklėtoja

„Girinukų“ grupė

21.

Jūratė Tomkienė

Aukštasis VPU (ikimokyklinio ugdymo pedagogas)

Auklėtojo-metodininko

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

„Pelėdžiukų“ grupė

22.

Lionė Ciesiūnienė

Aukštesnysis Vilniaus     pedagoginė mokykla (ikimokyklinis auklėjimas)

Vyr. auklėtoja

Auklėtoja

„Pelėdžiukų“ grupė