Modernizuojamas Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys“

Kaišiadorių rajono savivaldybė siekdama sukurti patrauklią aplinką Kaišiadorių miesto ir rajono šeimoms kartu su Kaišiadorių lopšeliu-darželiu „Spindulys“ įgyvendina projektą „Ugdymo prieinamumo didinimas Kaišiadorių lopšelyje-darželyje „Spindulys“. Projekto įgyvendinimui 2018 kovo mėn. 29 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis su VĮ Centrine projektų valdymo agentūra. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Kaišiadorių rajono savivaldybės lėšų.

Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys“ užima svarbią vietą Kaišiadorių bendrojo ir neformalaus ugdymo įstaigų tinkle, o susidariusi situacija yra tokia, kad dabartinė ugdymo(si) aplinka nepilnai atitinka vaikų poreikius. Ugdymo įstaigose keitėsi ir keičiasi ugdymo programos, formos, ugdymo proceso organizavimo būdai ir metodai, diegiamos naujos informacinės technologijos, tačiau ugdymo įstaigų erdvių ir mokymosi aplinkos modernizavimas sparčiai atsilikinėja. Ne išimtis ir Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys“. Šiuo metu lopšelio-darželio patalpos yra morališkai bei fiziškai nusidėvėję, trūksta vaikų kūrybiškumą skatinančių, jų emocinę, socialinę ir fizinę raidą užtikrinančių erdvių bei priemonių. Dalies vaikų grupių patalpų, koridorių būklė yra prasta, lauko takų dangos susidėvėjusios, vietomis nesaugios, nėra sąlygų vaikams būti lauke esant blogam orui, trūksta modernių ugdymo(si) priemonių, erdvių tiek aktyviai, tiek pasyviai vaikų veiklai.

Lopšelis-darželis padeda vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, moko kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis, užtikrina optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, parengia sėkmingam mokymuisi mokykloje. Įvertinant lopšelio-darželio svarbą, projekto įgyvendinimo metu planuojama suremontuoti dvi darželio grupes su laiptinėmis. Po renovacijos lopšelio-darželio erdvės taps mobilios, šviesios, bus galimybė jas transformuoti pagal poreikį ir tikslus. Vaikų kūrybiškumui ir savireguliacijai skatinti bei užtikrinti bus įsigyti baldai (spintelės, staliukai, kėdės, integruojami baldai į sienas, sėdmaišiai, pufai, čiužiniai ir kt.), terapinė įranga ir lavinimo priemonės (interaktyvios grindys, lavinantys kilimai, edukacinė bitutė, šviesos lentos, lavinantys labirintai ir konstruktoriai ir kt.), vaizdo techninė įranga (interaktyvi lenta). Taip pat projekto lėšomis bus įrengta lauko edukacijų erdvė, kurią sudarys dvi zonos: fizinio aktyvumo skatinimo zona ir kūrybiškumo lavinimo bei aktyvi edukacijų zona (molbertai, mobilūs staliukai lipdyti moliui, spalvų tyrinėjimo rinkiniai ir kt.). Atnaujinimo darbai bus atliekami pagal Rekomendacijas pateiktas adresu: http://www.projektas-aikstele.lt., lopšelis-darželis „Spindulys“ atitinka pastato tipą – LD-01.

„Džiaugiamės galėdami pasinaudoti Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšomis darželio modernizavimui. Mūsų pareiga sudaryti vaikams palankias sąlygas augti ir ugdytis bei taip prisidėti prie jų spalvingos vaikystės. Darželis pasikeis neatpažįstamai ir šių pokyčių labai laukia mūsų ugdytiniai, jų tėveliai bei lopšelio-darželio personalas. Iš anksto atsiprašome mūsų bendruomenės, kad remonto darbų metu teks susidurti su tam tikrais nepatogumais, bet pažadame, kad galutiniu projekto rezultatu bus patenkinti visi, o ypač mūsų ugdytiniai!“, – prasidedančiais projekto darbais džiaugėsi lopšelio-darželio direktorė Natalija Raudeliūnienė.

Planuojama, kad darbai lopšelyje-darželyje prasidės jau nuo šių metu rugsėjo mėn. ir tęsis iki 2019 m. lapkričio 30 d. Darželiui modernizuoti skirta 235 976,16 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos biudžeto bei 96 685,22 Eur prie projekto įgyvendinimo prisideda Kaišiadorių rajono savivaldybė. Projektą administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra.