Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurią lanko 1,5-6 metų vaikai. Lopšelį-darželį lanko vaikai, gyvenantys nevienodomis socialinėmis sąlygomis. Vaikai labai skirtingi. Jie nevienodai greitai auga, bręsta, jų gyvenimo ritmas individualus, skirtinga asmeninė patirtis, skirtingai jaučia, patiria, pažįsta, kuria savas mąstymo taisykles, tačiau sparčiau ar lėčiau žengia tuo pačiu vystymosi keliu. Vaikai yra skirtingų gebėjimų, kurie mažiau ar daugiau atitinka jų amžių. Ikimokyklinio ugdymo programa „Gimtinės taku“ orientuota į vaiko pagrindinių poreikių – kurti, žaisti, pažinti, eksperimentuoti, bendrauti -  tenkinimą, jų plėtojimą ankstyvajam ir ikimokykliniam amžiaus tarpsniui svarbių gebėjimų nuoseklų ugdymą. Taip pat didelis dėmesys skiriamas  vaiko saugumui bei sveikatai.